Tandläkare & Tandvård i Habo

Tandkronor & broar

Vad är en krona?

Om stora delar av en tand saknas till följd av att den blivit lagad många gånger eller skadats på något sätt, kan tanden behöva ersättas med en konstgjord tand, en så kallad krona.

När en krona ska sättas in i munnen, slipas din tand för att ge plats åt kronan. Ett digitalt avtryck tas på tänderna som sedan skickas till ett tandtekniskt laboratorium. Där tillverkas en krona som till färg och form överensstämmer med dina tänder i övrigt. Kronan kan tillverkas av olika material men det vanligaste är en kombination av keramik och metall eller helkeramiska material. Om den skadade tanden saknar en stor del av tandkronan och är rotfylld, kan man fästa en pelare i roten. Kronan fästs sedan på pelaren.

Vad är en bro?

Om en eller flera tänder saknas i din mun kan dessa återskapas genom att man gör en så kallad bro. En bro är konstgjorda tänder som sitter ihop i ett stycke.

 Tanden som saknas skapar en lucka i tandraden. Man slipar då angränsande tänder till luckan för att sedan kunna fästa en bro på dem. Ett digitalt avtryck tas som skickas till ett tandtekniskt laboratorium där bron tillverkas. Tänderna som bron fästs på kallas stödtänder eftersom de blir ett stöd för bron. Mellan stödtänderna hänger den nya tanden som ersätter din förlorade tand.

Hur lång tid tar behandlingen?

Behandlingen kräver ett par besök hos din tandläkare och tar vanligtvis några dagar. Du får oftast en plastkrona/bro som skydd under tiden. 

Rulla till toppen