Tandläkare & Tandvård i Habo

Implantatbehandling

Vad är implantat?

Om du av någon anledning saknar en eller flera tänder kan tandimplantat vara en lösning för dig.


Tandimplantat är en titanskruv som opereras in i käkbenet. Implantatet fungerar då som en konstgjord tandrot som man sedan kan fästa en tandkrona på. Titan är en metall som har förmåga att växa fast i käkbenet.

Behandlingen består av två delar

En implantatbehandling består av två delar. En kirurgisk del och en protetisk del. I den kirurgiska delen opereras implantatet in i käkbenet och i den protetiska delen tillverkas de tänder som ska fästas på implantatet.


Hur går operationen till?

Skruven opereras in i käkbenet under lokalbedövning och det brukar inte göra ont. Om du önskar kan du även få lugnande läkemedel före behandlingen. Ibland sker hela den kirurgiska delen vid ett tillfälle och ibland behöver det göras en mindre kompletterande operation då man tillsätter ett fäste för den nya tanden.


Hur lång tid tar det?

Besöket brukar ta mellan 30-90 minuter. Du kan åka hem direkt efter operationen men du bör inte köra bil eftersom du kan vara påverkad av smärtlindrande och eventuellt lugnande läkemedel. Det kan också vara bra om du har med dig en anhörig vid besöket.


Får man besvär efter operationen?

Under första veckan kan man uppleva svullnad och ömhet i operationsområdet. Man kan även få blåmärke i ansiktet. Kirurgen skriver vid behov ut recept på smärtstillande läkemedel till dig.


Kan man äta före och efter operationen?

Före operationen kan du äta som vanligt. Efter operationen bör du vänta några timmar. Du kommer att få noggrann information i samband med operationen.

Tänk på att undvika intag av alkohol eftersom det ökar risken för blödning.


Tobak

Att snusa och röka försämrar läkningsprocessen. Ju mindre tobak du använder, desto bättre är prognosen för behandlingen.


Munhygien

Du kommer att få besöka en tandhygienist i samband med behandlingen för att få råd och instruktioner om hur du på bästa sätt ska sköta ditt implantat. Munhygienen vid implantatet är lika viktig som vid de egna tänderna.


Vad händer efter operationen?

Efter operationen ska implantatet läka fast i käkbenet. Det tar oftast några månader. Efter det kan den protetiska delen av behandlingen starta. Ett digitalt avtryck på implantatet tas och skickas till en tandtekniker som sedan framställer en eller flera tandkronor. Vid ditt nästa besök skruvas kronan/kronorna fast på implantatet.

Kontakta oss gärna för mer information.

Rulla till toppen