Prislista

Undersökningar

NrTitelPrisReferenspris
101Undersökning utförd av tandläkare1 095 kr935 kr
103 -1Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 450 kr
405 kr
103-2Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 500 kr405 kr
103-3Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 740 kr405 kr
103-sKompletterande eller akut undersökning, utförd av specialist, inkl moms 820 kr 535 kr
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1 255 kr1 155 kr
107-sOmfattande undersökning, utförd av specialist, inkl moms2 175 kr
1 790 kr
108Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare2 200 kr1 885 kr
108-sUtredning inklusive undersökning utförd av specialist, inkl moms3 565 kr2 875 kr
111Undersökning utförd av tandhygienist 940 kr 730 kr
112Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1 080 kr 955 kr
113-1Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400 kr 400 kr
113-2Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 495 kr 400 kr
114Fullständig parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 625 kr 585 kr
115-sKonsultation specialisttandläkare, inkl moms 820 kr1 060 kr
115-sKonsultation specialisttandläkare, inkl moms1 595 kr1 060 kr
116-sKonsultation specialisttandläkare omfattande, inkl moms2 465 kr2 065 kr

Röntgen med mera

NrTitelPrisReferenspris
121Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition95 kr60 kr
123Röntgenundersökning, helstatus1100 kr885 kr
124Panoramaröntgenundersökning740 kr575 kr
126Röntgenundersökning, omfattande1 365 kr1 080 kr
127-1Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)225 kr210 kr
127-2Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)375 kr210 kr
128-1Röntgenundersökning, större delstatus (≥ 7 intraorala röntgenbilder)395 kr365 kr
128-2Röntgenundersökning, större delstatus (≥ 7 intraorala röntgenbilder)690 kr365 kr
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering745 kr640 kr
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering565 kr460 kr
161Salivsekretionsmätning700 kr695 kr
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning465 kr415 kr
163-sBiopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar, inkl moms1 640 kr1 425 kr
164Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)700 kr700 kr

Sjukdomsförebyggande åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem495 kr475 kr
204Profylaxskena, per skena885 kr885 kr
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid, mindre omfattande210 kr195 kr
206Fluorbehandling415 kr390 kr
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar
310 kr310 kr
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 15 min behandlingstid625 kr590 kr
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, åtgärden omfattar > 40 min behandlingstid950 kr915 kr

Sjukdomsbehandlande åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande495 kr445 kr
301-sSjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, specialist inkl moms750 kr570 kr
302Sjukdoms- eller smärtbehandling860 kr830 kr
302-sSjukdoms- eller smärtbehandling, specialist inkl moms1 440 kr1 085 kr
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1 350 kr1 230 kr
303-sSjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande, specialist inkl moms1 970 kr1 615 kr
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1 900 kr1 840 kr
304-sSjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande, specialist inkl moms2 810 kr2 410 kr
311Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre tidskrävande495 kr475 kr
312Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem220 kr190 kr
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande515 kr480 kr
322Stegvis exkavering1 395 kr1 225 kr
341-1Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning475 kr590 kr
341-2Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande740 kr590 kr
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1 200 kr1 150 kr
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande, åtgärden omfattar > 90 minuter behandlingstid1 750 kr1 735 kr
362Lustgassedering, per gång1295 kr900 kr

Tanduttagning och dentalveolär kirurgi

NrTitelPrisReferenspris
401Tandextraktion, en tand1 530 kr1 160 kr
401-sTandextraktion, en tand specialist inkl moms2 200 kr1 520 kr
402Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand2 250 kr1 655 kr
402-sTandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand, specialist inkl moms3 310 kr2 160 kr
403Tandextraktion enkel590 kr460 kr
403-sTandextraktion enkel, specialist inkl moms700 kr600 kr
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle4 195 kr3 415 kr
404-sKirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle, specialist inkl moms5 560 kr4 370 kr
405-sOmfattande dentoalveolär kirurgi, specilalist inkl moms7 260 kr5 830 kr
406Tandextraktion, övertalig tand1 530 kr1 160 kr
406-sTandextraktion, övertalig tand, specialist inkl moms2 200 kr1 520 kr
407Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle2 650 kr2 250 kr
407-sÖvrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle, specialist inkl moms3 995 kr2 820 kr
408-sPreprotetisk friläggning med lambå, omfattande, specialist inkl moms7 535 kr5 890 kr
410Tanduttagnimg, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd1 200 kr905 kr
410-sTanduttagnimg, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd, specialist inkl moms1 840 kr1 225 kr

Implantatkirurgiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
420Implantat, per styck3 450 kr3 060 kr
421-sOperation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, specialist inkl moms11 475 kr4 325 kr
422-sKirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, specialist inkl moms2 480 kr2 025 kr
423-sOperation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, specialist inkl moms12 990 kr6 310 kr
424-sKirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, specialist inkl moms2 795 kr2 290 kr
425-sOperation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, specialist inkl moms16 850 kr8 510 kr
426-sKirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, specialist inkl moms3 570 kr2 490 kr
427-sBenaugmentation, egen vävnad, specialist inkl moms7240 kr4 350 kr
428-sBenaugmentation, benersättningsmaterial specialist inkl moms9 625 kr5 250 kr
429-sKirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle, specialist inkl moms6 030 kr4 290 kr
430-sBenaugmentation med autologt ben i en en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant, specialist inkl moms2 490 kr2 165 kr
431-sBenaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, specialist inkl moms4 280 kr3 270 kr
432-sBenaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant,specialist inkl moms2 905 kr2 440kr
436Avlägsnande av implantat950 kr
800 kr
436-sAvlägsnande av implantat,specialist inkl moms1 380 kr1 040 kr

Paradontalkirurgiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
447-sRekonstruktiv behandling med benersätttningsmaterial, tilläggsåtgärd, specialist inkl moms2 060 kr1 460 kr
448-sFritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, specialist inkl moms1 445 kr1 070 kr
480Kontroll av koagulation355 kr355 kr

Rotbehandling

NrTitelPrisReferenspris
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal4 515 kr3 710 kr
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler5 285 kr4 475 kr
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler6 380 kr5 615 kr
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler6 985 kr6 120 kr
521Akut trepanation och kavumextirpation1 040 kr875 kr
522Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup935 kr880 kr
523Stiftborttagning1 585 kr1 280 kr
541-sApikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, specialist inkl moms6 290 kr5 150 kr
542-sApikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd, specialist inkl moms2 025 kr1 445 kr

Bettfysiologiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 160 kr3 825 kr
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation4 160 kr3 825 kr
604-1Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena, modell finns, utlämning i rec795 kr2 295 kr
604-2Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena, Avtr inkl ev inslipn2 295 kr2 295 kr
606Motorisk aktivering610 kr585 kr
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1 210 kr820 kr

Reparativa åtgärder (lagning)

NrTitelPrisReferenspris
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1 010 kr
665 kr
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1 390 kr1 050 kr
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1 595 kr1 290 kr
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1 225 kr850 kr
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1 755 kr1 245 kr
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar2 115 kr1 660 kr
707Krona i plastiskt material, klinikframställd2 470 kr1 885 kr
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi (kan endast kombineras med åtgärd 707 alternativt 811)680 kr600 kr

Protetiska åtgärder / tandstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
800Permanent tandstödd krona, en per käke7 725 kr6 255 kr
800-sPermanent tandstödd krona, en per käke. Specialist inkl moms.9 715 kr7 560 kr
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke6 510 kr4 855 kr
801-sPermanent tandstödd krona, flera i samma käke. Specialist inkl moms.8 235 kr7 159 kr
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3 720 kr 3 430 kr
802-sLaboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift. Specialist inkl moms.5 055 kr4 195 kr
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707)1 915 kr1 645 kr
803-sKlinikframställd pelare med intraradikulärt stift (kan ej kombineras med åtgärd 707) Specialist inkl moms.2 635 kr2 090 kr
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led2 910 kr2 375 kr
804-sHängande led vid tandstödd protetik, per led. Specialist inkl moms.3 505 kr2 635 kr
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd2 680 kr2 035 kr
805-sEmaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd.
Specialist, inkl moms.
3 255 kr2 415 kr
806Radikulärförankring vid avtagbar protes4 600 kr3 720 kr
806-sRadikulärförankring vid avtagbar protes. Specialist inkl moms5 395 kr
4 490 kr
807Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led
(Endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall.)
2 870 kr2 660 kr
807-sSemipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led
(Endast ersättningsberättigande för konstruktion med gjuten, fräst eller med 3D-teknik framställd inre del av metall.) Specialist inkl moms.
3 800 kr3 105 kr
808Innerkrona för teleskop eller konuskonstruktioner3 895 kr3 650 kr
808-sInnerkrona för teleskop eller konuskonstruktioner, specialist inkl moms5 165 kr4 415 kr
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1 380 kr1 135 kr
809-sLångtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led. Specialist inkl moms.1 660 kr1 325 kr

Reparation av tandstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd798 kr630 kr
811-sCementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd. Specialist inkl moms980 kr820 kr
812Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats1 825 kr1 610 kr
812-sReparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats. Specialist inkl moms2 670 kr2 120 kr
813Broreparation med tandteknisk insats5 285 kr4 895 kr
813-sBroreparation med tandteknisk insats. Specialist inkl moms.7 320 kr6 165 kr
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande10 255 kr8 450 kr
814-sBroreparation med tandteknisk insats, omfattande. Specialist inkl moms.12 295 kr10 490 kr
815Sadelkrona6 075 kr5 640 kr
815-sSadelkrona. Specialist inkl moms.8 040 kr6 790 kr

Avtagbar protetik

NrTitelPrisReferenspris
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4 415 kr3 970 kr
822-sPartiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder. Specialist inkl moms5 675 kr4 735 kr
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6 330 kr5 590 kr
823-sPartiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. Specialist inkl moms7 835 kr6 610 kr
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad.12 965 kr11 845 kr
824-sPartiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad. Specialist inkl moms15 890 kr
13 625 kr
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments14 645 kr13 400 kr
825-sKomplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments. Specialist inkl moms.18 990 kr16 315 kr
826Attachments, per styck, material125 kr
105 kr
826-sAttachments, per styck, material, Specialist125 kr105 kr
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder11 110 kr10 065 kr
827-sHel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder. Specialist inkl moms.14 760 kr12 735 kr
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder11 110 kr10 065 kr
828-sHel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder. Specialist inkl moms.14 760 kr
12 735 kr
829Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering9 485 kr7 535 kr
829-sImmediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering. Specialist inkl moms.11 430 kr8 930 kr

Reparation av avtagbar protes

NrTitelPrisReferenspris
831Justering av avtagbar protes450 kr410 kr
831-sJustering av avtagbar protes, specialist inkl moms720 kr540 kr
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1 485 kr1 360 kr
832-sLagning av protes eller tillsättning av protestand, specialist inkl moms1 975 kr1 615 kr
833Rebasering av protes3 010 kr2 775 kr
833-sRebasering av protes, specialist inkl moms3 970 kr3 350 kr
834Lagning av protes där avtryck krävs2 360 kr2 115 kr
834-sLagning av protes där avtryck krävs, specialist inkl moms2 985 kr2 495 kr
835Rebasering och lagning av protes3 725 kr3 295 kr
835-sRebasering och lagning av protes, specialist inkl moms4 590 kr3 930 kr
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs4 570 kr4 120 kr
836-sKomplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs, specialist inkl moms5 510 kr4 760 kr
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes7 300 kr7 120 kr
837-sKomplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes, specialist, inkl moms9 620 kr8 265 kr
839Inmontering av förankringselement3 575 kr3 240 kr
839-sInmontering av förankringselement, specialist inkl moms4 445 kr3 875 kr

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

NrTitelPrisReferenspris
845Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande2 360 kr 2 110 kr
845-sOcklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande, specialist, inkl moms3 105 kr2 620 kr
846Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering5 150 kr4 700 kr
846-sSkena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering, specialist inkl moms7 345 kr5 590 kr
847Klammerplåt4 565 kr4 300 kr
847-sKlammerplåt, specialist inkl moms5 980 kr5 190 kr
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition640 kr600 kr
848-sBetthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition, specialist inkl moms890 kr790 kr

Implantatprotetiska åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
850Implantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859)9 950 kr8 790 kr
850-sImplantatförankrad krona, en per käke (kan kombineras med åtgärd 858/859) Specialist, inkl moms.14 115 kr10 330 kr
852Implantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro)8 655 kr6 815 kr
852-sImplantatförankrad krona, flera i samma käke (kan kombineras med åtgärd 858 i bro) Specialist, inkl moms.10 755 kr7 970 kr
853Hängande led vid implantatförankrad bro2 750 kr2 375 kr
853-sHängande led vid implantatförankrad bro. Specialist, inkl moms.3 280 kr2 635 kr
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2 550 kr2 325 kr
854-sSemipermanent krona eller hängande led på implantat, per led. Specialist, inkl moms.3 110 kr2 705 kr
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat620 kr580 kr
855-sFästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat. Specialist, inkl moms.715 kr580 kr
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1 650 kr1 615 kr
856-sLångtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led. Specialist, inkl moms.2 185 kr1 870 kr
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat560 kr525 kr
858Separat distans som skruvas fast, inklusive distansskruv, per styck2 150 kr1 365 kr
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1650 kr1 165 kr
861Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat.42 100 kr34 375 kr
861-sImplantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat. Specialist, inkl moms.51 980 kr38 215 kr
862Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans)44 300 kr36 490 kr
862-sImplantatförankrad bro, överkäke, fem implantat (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) Specialist, inkl moms54 740 kr40 335 kr
863Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans)46 450 kr38 130 kr
863-sImplantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) Specialist inkl moms.57 475 kr41 970 kr
865Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans)42 100 kr33 245 kr
865-sImplantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler (kan kombineras med 858 vid separat skruvad permanent distans) Specialist, inkl moms51 980 kr36 700 kr
871Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd
täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat, inklusive distanser
19 300 kr18 820 kr
871-sImplantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd
täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat, inklusive distanser. Specialist inkl moms.
24 795 kr
21 560 kr
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat21 660 kr21 210 kr
872-sImplantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat. Specialist, inkl moms.27 545 kr23 950 kr
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler24 440 kr23 965 kr
873-sImplantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler. Specialist inkl moms.30 710 kr26 705 kr
874Tillägg för alveolarbar på två implantat4 745 kr4 745 kr
874-sTillägg för alveolarbar på två implantat. Specialist inkl moms.5 900 kr5 130 kr
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat5 590 kr5 590 kr
875-sTillägg för alveolarbar på tre implantat. Specialist inkl moms.6 870 kr5 975 kr
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7 445 kr7 445 kr
876-sTillägg för alveolarbar på fyra implantat. Specialist inkl moms.9 005 kr7 830 kr
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement16 430 kr15 600 kr
877-sImplantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement. Specialist inkl moms.21 090 kr18 340 kr
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck340 kr305 kr

Reparation av implantat och implantatstödd protetik

NrTitelPrisReferenspris
881Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats1 430 kr1 210 kr
881-sReparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats. Specialist, inkl moms.1 875 kr1 590 kr
883-1Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats3 750 kr3 250 kr
883-2Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats6 265 kr3 250 kr
883-1 sReparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats. Specialist, inkl moms.4 890 kr3 570 kr
883-2 sReparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats. Specialist, inkl moms.7 875 kr3 570 kr
884-1Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats8 460 kr7 960 kr
884-2Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats.12 875 kr7 960 kr
884-1 sReparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats. Specialist, inkl moms10 110 kr8 790 kr
884-2 sReparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats. Specialist, inkl moms15 525 kr8 790 kr
888Fästskruv/broskruv, per styck240 kr190 kr
892Läkdistans, per styck360 kr355 kr
893-1Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 170 kr1 170 kr
893-2Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 950 kr1 170 kr
893-sAvmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat. Specialist, inkl moms.2 610 kr1 550 kr
894-1Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 600 kr1 225 kr
894-2Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat1 950 kr1 225 kr
894-sÅtermontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat. Specialist, inkl moms.2 610 kr1 600 kr
895-1Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat1 545 kr1 545 kr
895-2Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat2 370 kr1 545 kr
895-s
Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat. Specialist, inkl moms.3 0802 050 kr
896-1Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat1 660 kr1 660 kr
896-2Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat2 370 kr1 660 kr
896-sÅtermontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat. Specialist, inkl moms3 080 kr2 160 kr
897Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer3 070 kr2 570 kr
897-sÅtgärdande av tekniska implantatkomplikationer. Specialist, inkl moms.4 835 kr3 765 kr

Övriga åtgärder

NrTitelPrisReferenspris
Blekning hemma, en käke inkl moms3 200 kr0
Blekning hemma, båda käkar inkl moms4 500 kr0
Blekning på kliniken, inkl moms6 200 kr0
Blekningsmedel, spruta inkl moms210 kr0
Retainer2 500 kr0
Essix-skena2 000 kr0
Duranskena2 000 kr0
Fastsättning smycke inkl moms (exkl. smycke)440 kr0

Utbytesåtgärder

NrTitelPrisReferenspris
921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand7 725 kr1 290 kr
921-sUtbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand. Specialist, inkl moms.9 715 kr1 290 kr
922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar7 725 kr1 660 kr
922-sUtbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Specialist, inkl moms.9 715 kr1 660 kr
925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk.del/implantatoperation. Implantat ingår. Specialist, inkl moms.17 405 kr5 880 kr
926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke11 600 kr7 230 kr
926-sUtbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigad tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke. Specialist, inkl moms.15 765 kr7 230 kr
928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår17 405 kr2 635 kr
929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona.11 600 kr4 855 kr
929-sUtbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del. Specialist, inkl moms.15 765 kr4 855 kr

Uteblivande – Avbokning senare än 24 timmar före planerat besök

Uteblivande-Avbokning
Barn över 18 år samt vuxna:
Uteblivande/sent återbud till tandläkare
TidPris
20 minuter300 kr
30 minuter400 kr
40 minuter500 kr
50 minuter600 kr
60 minuter700 kr
70 minuter800 kr
80 minuter900 kr
90 minuter1000 kr
Barn under 18 år
Uteblivande/sent återbud till tandläkare, tandhygienist eller profylaxtandsköterska
TidPris
Under 30 minuter100 kr
30 minuter200 kr
60 minuter300 kr
Uteblivande/sent återbud till tandhygienist
TidPris
20 minuter300 kr
30 minuter300 kr
40 minuter400 kr
50 minuter500 kr
60 minuter500 kr
Uteblivande/sent återbud till specialisttandläkare
TidPris
20 minuter450 kr
30 minuter600 kr
40 minuter750 kr
50 minuter900 kr
60 minuter1 050 kr
70 minuter1 200 kr
80 minuter1 350 kr
90 minuter1 500 kr
Barn-Uteblivande sent återbud till ny-visning hos ortodontist
TidPris
Per besök300 kr
Uteblivande/sent återbud
Patienter med nödvändig tandvård
TidPris
Per besök250 kr
Rulla till toppen