Tillgänglighet för tandvardenhabo.se

Tandvården Habo AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur tandvardenhabo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från tandvardenhabo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela via E-post eller telefon:

 • receptionen@tandvardenhabo.se
 • 036-474 60.Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.


Vad vi har gjort för att göra sidan mer tillgänglig

Vi är fast övertygade om att internet bör vara tillgängligt för alla, och vi har åtagit oss att tillhandahålla en webbplats som är tillgänglig för en så bred publik som möjligt, oavsett omständigheter och förmåga.


För att uppfylla detta strävar vi efter att så strikt som möjligt följa World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) på AA-nivå. Dessa riktlinjer förklarar hur man gör webbinnehållet tillgängligt för personer med en mängd olika funktionshinder. Att följa dessa riktlinjer hjälper oss att se till att webbplatsen är tillgänglig för alla människor: blinda, personer med motoriska funktionshinder, synskador, kognitiva funktionshinder med mera.


Den här webbplatsen använder olika tekniker som är avsedda att göra den så tillgänglig som möjligt i alla lägen. Vi använder ett tillgänglighetsgränssnitt som gör det möjligt för personer med specifika funktionshinder att justera webbplatsens UI (användargränssnitt) och utforma den efter sina personliga behov. Dessutom använder webbplatsen en AI-baserad applikation som körs i bakgrunden och optimerar tillgänglighetsnivån hela tiden. Denna applikation åtgärdar webbplatsens HTML, anpassar dess funktionalitet och beteende för skärmläsare som används av blinda användare och för tangentbordsfunktioner som används av personer med motoriska funktionsnedsättningar.


Om du har upptäckt ett funktionsfel eller har idéer till förbättringar hör vi gärna av dig. Du kan kontakta oss via våra kontaktuppgifter ovan.


Navigering med skärmläsare och tangentbord

Vår webbplats tillämpar ARIA-attributen (Accessible Rich Internet Applications) tillsammans med olika beteendeförändringar för att se till att blinda användare som besöker webbplatsen med skärmläsare kan läsa, förstå och bruka webbplatsens funktioner. Så snart en användare med skärmläsare går in på webbplatsen får han eller hon omedelbart en uppmaning att ange skärmläsarprofilen så att han eller hon kan surfa och använda webbplatsen på ett effektivt sätt. Här ser du hur vår webbplats täcker några av de viktigaste kraven för skärmläsare, tillsammans med konsolskärmbilder av kodexempel:


Funktionalitet från tillgänglighetswidget:

 1. Optimering för skärmläsare: Vi kör en bakgrundsprocess som lär sig webbplatsens komponenter från början till slut för att säkerställa att webbplatsen är kompatibel även när den uppdateras. I den här processen förser vi skärmläsare med meningsfulla data med hjälp av ARIA:s uppsättning attribut. Vi tillhandahåller till exempel korrekta blankettetiketter, beskrivningar av ikoner som kan användas (ikoner för sociala medier, sökikoner, varukorgsikoner osv.), valideringsanvisningar för formuläringångar, elementroller som knappar, menyer, modala dialoger (popup-fönster) och andra. Dessutom skannar bakgrundsprocessen alla webbplatsens bilder och ger en korrekt och meningsfull bildobjektigenkänningsbaserad beskrivning som en ALT-tagg (alternativ text) för bilder som inte är beskrivna. Den extraherar också texter som är inbäddade i bilden med hjälp av en OCR-teknik (optisk teckenigenkänning). För att när som helst aktivera skärmläsarjusteringar behöver användaren bara trycka på tangentbordskombinationen Alt+1. Skärmläsningsanvändare får också automatiska meddelanden om att slå på skärmläsningsläget så snart de går in på webbplatsen. Dessa anpassningar är kompatibla med alla populära skärmläsare, inklusive JAWS och NVDA.
 2. Optimering av tangentbordsnavigering: Bakgrundsprocessen justerar också webbplatsens HTML och lägger till olika beteenden med hjälp av JavaScript-kod för att göra webbplatsen operabel via tangentbordet. Detta inkluderar möjligheten att navigera på webbplatsen med hjälp av Tab och Shift+Tab-tangenterna, använda rullgardinsmenyer med piltangenterna, stänga dem med Esc, aktivera knappar och länkar med hjälp av Enter-tangenten, navigera mellan radio- och kryssrutor med hjälp av piltangenterna och fylla i dem med mellanslagstangenten eller Enter-tangenten. Dessutom kommer tangentbordsanvändare att hitta snabbnavigations- och innehållsöverhoppningsmenyer, som är tillgängliga när som helst genom att klicka på Alt+1, eller som de första delarna av webbplatsen medan


Funktionshinderprofiler som stöds på vår webbplats

 1. Epilepsisäkert läge: Denna profil gör det möjligt för personer med epilepsi att använda webbplatsen på ett säkert sätt genom att eliminera risken för anfall som orsakas av blinkande eller blinkande animationer och riskfyllda färgkombinationer.
 2. Läge för synskadade: Detta läge anpassar webbplatsen för att underlätta för användare med synskador, t.ex. försämrad syn, tunnelseende, grå starr, glaukom och andra.
 3. Läge för kognitiva funktionshinder: Det här läget erbjuder olika hjälpmedel för att hjälpa användare med kognitiva funktionshinder, t.ex. dyslexi, autism, CVA och andra, att lättare fokusera på webbplatsens väsentliga delar.
 4. ADHD-vänligt läge: Det här läget hjälper användare med ADHD och neuroutvecklingsstörningar att lättare läsa, bläddra och fokusera på webbplatsens viktigaste delar samtidigt som distraktioner minskas avsevärt.
 5. Blindhetsläge: Detta läge konfigurerar webbplatsen så att den är kompatibel med skärmläsare som JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack. En skärmläsare är en programvara för blinda användare som installeras på en dator och smartphone, och webbplatser måste vara kompatibla med den.
 6. Tangentbordsnavigeringsprofil (motoriskt funktionshindrade): Denna profil gör det möjligt för motoriskt funktionshindrade personer att använda webbplatsen med hjälp av tangenterna Tab, Shift+Tab och Enter. Användarna kan också använda genvägar som “M” (menyer), “H” (rubriker), “F” (formulär), “B” (knappar) och “G” (grafik) för att hoppa till specifika element.

Ytterligare anpassningar av användargränssnittet, designen och läsbarheten

 1. Justeringar av teckensnitt – användare kan öka och minska teckensnittets storlek, ändra teckensnittets familj (typ), justera avstånd, justering, linjehöjd med mera.
 2. Färgjusteringar – användare kan välja olika färgkontrastprofiler, t.ex. ljus, mörk, inverterad och monokrom. Dessutom kan användarna byta färgschema för titlar, texter och bakgrunder med över 7 olika färgalternativ.
 3. Animationer – epileptiska användare kan stoppa alla pågående animationer med en knapptryckning. Animationer som kontrolleras av gränssnittet inkluderar videor, GIF:er och CSS-blinkande övergångar.
 4. Innehållsmarkering – användare kan välja att framhäva viktiga element som länkar och titlar. De kan också välja att endast lyfta fram fokuserade eller hoverade element.
 5. Ljuddämpning – användare med hörapparater kan få huvudvärk eller andra problem på grund av automatisk ljuduppspelning. Med det här alternativet kan användarna stänga av hela webbplatsen direkt.
 6. Kognitiva störningar – vi använder en sökmotor som är kopplad till Wikipedia och Wiktionary, vilket gör det möjligt för personer med kognitiva störningar att tyda betydelsen av fraser, initialer, slang och annat.
 7. Ytterligare funktioner – vi ger användarna möjlighet att ändra markörens färg och storlek, använda ett utskriftsläge, aktivera ett virtuellt tangentbord och många andra funktioner.


Kompatibilitet med webbläsare och hjälpmedel

Vi strävar efter att stödja så många olika webbläsare och hjälpmedel som möjligt, så att våra användare kan välja de bäst passande verktygen för dem, med så få begränsningar som möjligt. Därför har vi arbetat mycket hårt för att kunna stödja alla större system som utgör över 95 % av användarnas marknadsandelar, inklusive Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera och Microsoft Edge, JAWS och NVDA (skärmläsare), både för Windows- och MAC-användare.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Riktlinje nr, Namn

5, Skriv tydliga länkar

84, Se till att koden validerar

75, Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

115, Beskriv med text allt innehåll som inte är text

129, Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

140, Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

162, Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketterInnehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Det är ej möjligt att rulla ned rullgardinsmeny (Behandlingar) med tangentbord

Denna funktion är ersatt med att det går att klicka på behandlingar som en egen meny varvid du får tillgång till alla behandlingar på sidan behandlingar.


Innehåll som inte omfattas av lagen är ej granskat.


Hur vi testat webbplatsen

Profit Media AB har gjort en granskning av tandvardenhabo.se

Senaste bedömningen gjordes den 05-05-2023.


Granskad med 

Självskattningsmetod och funktionsgranskad ut efter bästa förmåga vid granskningstillfället, utifrån checklista på webbriktlinjer.se

Använda verktyg:

 • https://validator.w3.org/
 • https://wave.webaim.org/
 • https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/


Kommentarer

Många fel har vi uppfattat som tekniska och bör ej påverka användaren av hemsidan. Vid upplevda problem får detta uppdateras. 


Rapport innehas av Tandvården Habo AB.

Webbplatsen publicerades den 05-04-2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 05-05-2023..Rulla till toppen