Integritetspolicy (Privacy Policy)

Denna policy förklarar hur vår webbplats www.tandvardenhabo.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Integritetspolicyn uppdaterades senast [2018-05- 25].

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi

förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Tidsbokning och kontakt

Som patient hos oss har du möjlighet att önska tidsbokning via kontaktformuläret på vår webbplats eller via mail. För

att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är

nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av

vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

Mail

De mail du skickar till oss raderar vi så snart vi kan efter att ditt ärende är hanterat. Om du önskar att ditt mail raderas

omgående så meddela oss detta vi kontaktuppgifterna nederst i policyn.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av Google

Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vi samlar inte

in någon personlig data. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats

används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att

tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av

att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag.

Marknadsföring via mejl och sms

Vi använder inte mail och sms som marknadsföringskanal. Om detta skulle bli aktuellt i framtiden kommer det bara att

ske om du som patient gett ditt godkännande. Vår rättsliga grund för en sådan behandling är ditt samtycke.

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Denna policy gäller endast de uppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt besök på vår webbplats.

Läs mer om hur vi behandlar dina patientuppgifter här.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller

information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att förbättra läsbarheten på vår webbplats och för att samla in webbstatistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.

Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din

webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org

eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk

[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om

vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant

utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med

skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter

(t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter

för andra syften än de syften som anges i denna policy

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att

överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar

med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev

insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter son hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas

legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.


Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning.

Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt

flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna

nedan.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på

webbsidan www.tandvardenhabo.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och

om det krävs, be om ditt samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandvården Habo AB (org.nr.556431-9100) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna

policy.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du

välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

Tandvården Habo AB

036-474 60

receptionen@tandvardenhabo.se

Dataskyddsombud

Carina Sigridsson

carina@techlaw.se

Rulla till toppen