Skriv ut denna sida

Prislista

Här får du veta vad de vanligaste behandlingarna kostar hos oss. Se priserna endast som en vägledning då det inte på förhand går att säga exakt vilken behandling som du är i behov av. När vi undersökt din mun får du klara besked om vad kostnaden blir i just ditt fall. Du har också rätt till statligt tandvårdsstöd som du kan läsa mer om här.

Tandvård för barn och ungdomar är fri till och med det år man fyller 23 år. Tandreglering som sker av estetiska skäl ingår inte i den kostnadsfria vården.

 

 

 

 

Kod

Behandling

Pris

  Undersökning  
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  1 025
103, lat 1 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    300    
103, lat 2 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    420
103, lat 3 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.    650
107 Omfattande eller kompletternde undersökning, utförd av tandläkare  1 150
108 Utredning utförd av tandläkare  1 995
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist     875
112 Basundersökning med fullständig..., utförd av tandhygienist     975
113, lat 1 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist     270
113, lat 2 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist     350
114, lat 1 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist     300
114, lat 2 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist     510
  Röntgen    
121 Röngenundersökning av enskild tand     85
122 Röntgenundersökning, delstatus     247
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan     950
124 Panoramaröntgen     595
125 Röntgenundersökning, extraoral     540
126 Röngenundersökning, omfattande     990
127 Röntgenundersökning, delstatus 2-6 rtg bilder + diagnostik     295
128, lat 1 Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik     495
128, lat 2 Röntgenundersökning, delstatus 7 eller fler rtg bilder + diagnostik     750
  Övriga åtgärder     
141 Studiemodell för behandlingsplanering     675
161 Salivsekretionsmätning     600
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning     330
164 Lab. kostnad vid PAD     575
  Sjudomsförebyggande åtgärder  
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning    450
204 Profylaxskena, per skena    825
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd    195
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring    340
207  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten    270
208  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande     500
209  Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande     795
  Sjukdomsbehandlande åtgärder  
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling    440
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder    785
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1 245
311 Information och instruktion vid tand-och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit, käkfunktionsstörningar)     415
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem     180
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom     485
322 Stegvis exkavering
  1 195
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, mindre omfattning      575
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, större omfattning   1 015
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, särskilt tidskrävande behandling   1 505
362 Lustgassedering, per behandlingstillfälle   1 195
  Kirurgiska åtgärder  
401 Tanduttagning, en tand   1 350
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad   2 085
403 Tanduttagning, tillkommande enkel      335
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle   3 925
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi   4 935
406 Tanduttagning, övertalig tand   1 350
407 Övrig dentoalvolär kirurgi eller plastik, per operationsställe   2 470
  Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik  
420 Implantat, per styck   3 350
421 Operation, ett implantat   9 500
422 Friläggning, ett implantat   2 250
423 Operation, två eller tre implantat  10 750
424 Friläggning, två eller tre implantat    1 935
425 Operation, fyra eller fler implantat  13 950
426 Friläggning, fyra eller fler implantat    2 950
427 Benaugmentation med egen benvävnad    5 990
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial    7 590
429 Borttagande av implantat, per tillfälle    4 990
430 Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi    1 980
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial    3 200
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial    2 400
435 Avlägsnande av ett implantat    1 450
436 Avlägsnande av implantat, enkel       360
  Parodontalkirurgiska åtgärder  
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantat vid enstaka implantat    3 300
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder    4 300
443 Kirurgisk behandling av peri-implantat vid två till fyra implantat    4 475
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd      475
  Endodonti  
501 Upprensning och rotfyllning, en kanal    4 150
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler    4 850
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler    5 850
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler    6 400
521 Akut endodontisk behandling      950
522 Kanallokisation vid komplicerad rotanatomi      850
523 Stiftborttagning    1 500
541 Rotspetsoperation    5 200
542 Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma tillfälle    1 580
  Bettfysiologi  
601 Bettskena i hård akrylat, överkäken    3 950
602 Bettskena i hård akrylat, underkäken    3 950
603 Reponeringsskena, per skena    5 165
604, lat 1 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena       700
604, lat 2 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena     1 200
604, lat 3 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena     2 300
604, lat 4 Mjukplastskena för bett fysiologisk behandling, per skena laboratorieframställd     2 650
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering     1 150
  Reparativa åtgärder  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand    880
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand   1 050
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand   1 450
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar   1 050
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar   1 550
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar   1 890
707 Krona av plastiskt material, klinikframställd   2 300
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi      650
  Protetik  
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  6 995
801 Laboratorieframställd krona  5 990
802 Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift  3 495
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1 770
804 Hängande broled, per led  2 690
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd  2 475
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  4 250
807 Semipermanent krona/bro, per led  2 650
808 Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner  3 600
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led  1 275
  Reparartion av tandstödd protetik  
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad     720
812 Broreparation 1  1 675
813 Broreparation 2  4 875
814 Broreparation 3  9 470
815 Sadelkrona  5 620
  Protetik, avtagbar  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder   4 080
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder   5 850
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 985
825 Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments 13 540
826 Attachments, per styck, material      120
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder  10 270
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder  10 270
829 Immediaprotes    8 770
  Reparation av avtagbar protes  
831 Justering av avtagbar protes       415
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand     1 370
833 Rebasering av protes     2 780
834 Lagning av protes där avtryck krävs     2 180
835 Rebasering av lagning av protes     3 440
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs     4 225
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes     7 090
839 Inmontering av förankringselement     3 310
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling  
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
  2 180
846 Skena för vertikal platsberedning   5 910
847 Klammerplåt   4 220
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand
    590
  Implantatprotetiska åtgärder  
850 Implantatförankrad krona, en per käke  9 200
852 Implantatförankrad krona  8 242
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2 515
854 Semipermanent krona på implantat, per led  2 350
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat     570
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona   1 340
857 Fästskruv och cylinder vid temporär bro

    515

858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 1   1 760
858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 2   1  995
858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 3    2 300
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 39 900
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 42 000
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 44 100
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 39 900
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 18 250
0872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 20 530
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 23 230
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer   4 790
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer  4 940
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer   5 885
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 15 190
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck     310
  Repararation av implantat och implantatretinerad protetik  
880 Av- och påmonteringav impl.förankrad konstruktion 1-2 implantat   3 200
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande    1 310
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro    4 000
883 Reparation av immplantatförankrad bro med tandteknikerinsats    5 965
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur  11 910
888 Fästskruv, per styck       220
889 Centrumskruv, per styck     730
  Tandreglering  
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling  16 965
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling  21 240
903 Tandreglering, en käke, normal behandling  25 115
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling  31 245
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling  23 680
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling  27 950
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling  32 225
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling  38 995
  Utbytesåtgärder  
921 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand   6 995
922 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar   6 995
925 Utbytesåtgärd operation, ett implantat 14 850
926 Utbytesåtgärd, ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037  10 600
928 Utbytesåtgärd operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 14 850
929 Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd  10 600
940 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka 13 225
941 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd   7 740