Meny

Prislista

Här får du veta vad de vanligaste behandlingarna kostar hos oss. Se priserna endast som en vägledning då det inte på förhand går att säga exakt vilken behandling som du är i behov av. När vi undersökt din mun får du klara besked om vad kostnaden blir i just ditt fall. Du har också rätt till statligt tandvårdsstöd som du kan läsa mer om här.

Tandvård för barn och ungdomar är fri till och med det år man fyller 21 år. Tandreglering som sker av estetiska skäl ingår inte i den kostnadsfria vården.

 

Kod

Behandling

Pris

  Undersökning  
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare    905
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 1     250
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 2     385
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare, lat. 3     540
107 Omfattande eller kompletternde undersökning, utförd av tandläkare  1 035
108 Utredning utförd av tandläkare  1 705
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist     670
112 Basundersökning med fullständig..., utförd av tandhygienist     850
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhyienist     255
114 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist, lat.1     250
114 Kompl. Parodontal undersökning eller kariesutrreding, utförd av tandhygienist, lat. 2     545
115 Konsultation specialisttandvård  1 300
  Röntgen  
121 Röngenundersökning av enskild tand     68
122 Röntgenundersökning, delstatus     247
123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan     798

124 Panoramaröntgen     520
125 Röntgenundersökning, extraoral     540
126 Röngenundersökning, omfattande     990
131 Tomografiundersökning, en kvadrant  1 180
132 Tomografiundersökning, två kvadranter  1 590
133 Tomografiundersökning, tre kvadranter  2 005
134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter  2 415
  Övriga åtgärder  
141 Studiemodell för behandlingsplanering     615
161 Salivsekretionsmätning     598
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning     315
163 Biopsi och laboratorieundersökning (PAD)  1 125
164 Lab. kostnad vid PAD     515
  Sjudomsförebyggande åtgärder  
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning    435
204 Profylaxskena, per skena    760
205 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd    166
206 Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring    390
  Sjukdomsbehandlande åtgärder  
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling    425
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder    748
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1 610
311 Information och instruktion vid tand-och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit, käkfunktionsstörningar)     450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem     160
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom     485
322 Stegvis exkavering
  1 095
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, mindre omfattning      550
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, större omfattning      980
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantat, särskilt tidskrävande behandling   1 425
362 Lustgassedering, per behandlingstillfälle     856
  Kirurgiska åtgärder  
401 Tanduttagning, en tand   1 149
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad   1 980
403 Tanduttagning, tillkommande enkel      231
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle   3 720
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi   4 935
406 Tanduttagning, övertalig tand   1 149
407 Övrig dentoalvolär kirurgi eller plastik, per operationsställe   2 469
  Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik  
420 Implantat, per styck   3 000
421 Operation, ett implantat   8 957 
422 Friläggning, ett implantat   1 715
423 Operation, två eller tre implantat  10 143
424 Friläggning, två eller tre implantat    1 935
425 Operation, fyra eller fler implantat  13 409
426 Friläggning, fyra eller fler implantat    2 620
427 Benaugmentation med egen benvävnad    5 790
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial    7 390
429 Borttagande av implantat, per tillfälle    4 605
430 Perioperativ kirurgi vid implantatkirurgi    1 820
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial    2 780
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial    2 070
435 Avlägsnande av ett implantat    1 145
436 Avlägsnande av implantat, enkel       200
  Parodontalkirurgiska åtgärder  
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantat vid enstaka implantat    2 995
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder    4 285
443 Kirurgisk behandling av peri-implantat vid två till fyra implantat    4 075
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler    6 100
445 Omfattande kirurgisk behandling av per-implantat vid fem implantat eller fler    6 100
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd       315
  Endodonti  
501 Upprensning och rotfyllning, en kanal    3 608
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler    4 037
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler    5 107
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler    5 632
521 Akut endodontisk behandling       780
522 Kanallokisation vid komplicerad rotanatomi       785
523 Stiftborttagning    1 145
541 Rotspetsoperation    4 355
542 Rotspetsoperation, ytterligare tand vid samma tillfälle    1 225
  Bettfysiologi  
601 Bettskena i hård akrylat, överkäken    3 663
602 Bettskena i hård akrylat, underkäken    3 663
603 Reponeringsskena, per skena    5 165
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena, lat. 1       760
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena, lat. 2    2 105
606 Motorisk aktivering       480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering       735
  Reparativa åtgärder  
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand      730
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand   1 128
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand   1 344
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar      912
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar   1 338
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar   1 788
707 Krona av plastiskt material, klinikframställd   2 028
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi      535
  Protetik  
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  6 150
801 Laboratorieframställd krona  5 730
802 Laboratoreiframställd pelare med intraradikulärt stift  3 294
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1 554
804 Hängande broled, per led  2 343
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd  2 343
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  3 872
807 Semipermanent krona/bro, per led  2 315
808 Innerkrona för teleskop-och konuskonstruktioner  3 290
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led  1 177
  Reparartion av tandstödd protetik  
811 Cementering av lossnad krona/fasad, per krona/fasad     645
812 Broreparation 1  1 518
813 Broreparation 2  4 420
814 Broreparation 3  9 020
815 Sadelkrona  5 130
  Protetik, avtagbar  
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder   3 775
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller flera tänder   5 297
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 695
825 Komplicerad partiell protes med stöd för urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 085
826 Attachments, per styck, material       95
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder   9 282
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder   9 282
829 Immediaprotes   7 958
  Reparation av avtagbar protes  
831 Justering av avtagbar protes     370
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand   1 235
833 Rebasering av protes   2 515
834 Lagning av protes där avtryck krävs   1 979
835 Rebasering av lagning av protes   3 118
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs   3 810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes   6 563
839 Inmontering av förankringselement   3 035
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling  
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
  1 980
846 Skena för vertikal platsberedning   5 362
847 Klammerplåt   3 820
848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand
    535
  Implantatprotetiska åtgärder  
850 Implantatförankrad krona, en per käke  8 450
852 Implantatförankrad krona  7 694
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2 343
854 Semipermanent krona på implantat, per led  2 095
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat     425
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona   1 155
857 Fästskruv och cylinder vid temporär bro

    375

 

858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 1   1 240
858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 2   1 600
858 Distans inkl centrumskruv, per styck, lat. 3   2 120
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer 37 000
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer 39 000
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer 41 000
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer 37 000
871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer 16 975
0872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer 18 920
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer 21 480
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer   3 146
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer   3 487
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer   4 598
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement 14 372
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck     289
  Repararation av implantat och implantatretinerad protetik  
880 Av- och påmonteringav impl.förankrad konstruktion 1-2 implantat    2 090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande    1 100
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro    3 185
883 Reparation av immplantatförankrad bro med tandteknikerinsats    5 550
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur vid reparation eller utbyggnad, per fixtur  11 121
888 Fästskruv, per styck       184
889 Centrumskruv, per styck       673
  Tandreglering  
901 Tandreglering, en käke, enkel behandling  16 120
902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling  21 065
903 Tandreglering, en käke, normal behandling  24 625
904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling  31 125
905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling  21 355
906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling  27 065
907 Tandreglering, två käkar, normal behandling  31 005
908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling  38 835
  Utbytesåtgärder  
921 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand   6 055
922 Utbytesåtgärd, krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar   6 055
925 Utbytesåtgärd operation, ett implantat 13 637
926 Utbytesåtgärd, ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037   9 294
928 Utbytesåtgärd operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 14 729
929 Utbytesåtgärd, implantatkrona, tidigare åtgärd utförd   7 740
940 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka 13 225
941 Utbytesåtgärd, ortodontisk slutning av entandslucka, tidigare åtgärd utförd   7 740
  Tandblekning  
Est Klinikblekning av enstaka tand  1 500
Est Klinikblekning båda käkarna  5 000
Est Blekning hemma, en käke  2 000
Est Blekning hemma, båda käkarna  2 900
  Diverse  
Est Fastsättning av smycke     440

Lär dig vad är Viagra

Vi har startat ett nytt ämne på vår webbplats. Vänligen välkomna erektil dysfunktion artiklar. Lär dig hur fungerar de otroliga läkemedel som Viagra, Cialis och Levitra. Vi kommer att ge dig mest användbar information och GigE dig några tips var man kan köpa dem på nätet.

Vad är Viagra - Viagra Dosering - Cialis och Levitra